De stemwijzer bestaat idealiter uit minimaal tien tot maximaal twintig stellingen over lokale politieke onderwerpen. Door op een schaal van 1 tot 10 in te vullen of men het (helemaal) eens of (helemaal) oneens is met een stelling vertelt de stemwijzer bij welke partij de mening van de invuller het best aansluit. Gebruikers van de stemwijzer kunnen de uitkomst enigszins sturen door aan te geven aan welke onderwerpen zij extra gewicht toekennen. Na voltooiing van de stemwijzer ontvangt men direct een online stemadvies.

Brainstormsessie met lokale politici
De onderwerpen van de stellingen worden in eerste instantie door de redactie van een krant, radio-, tv-zender of een gemeente zelf bepaald op basis van de verkiezingsprogramma's. Op een informatieavond worden tijdens een brainstormsessie met vertegenwoordigers van alle politieke partijen (bij voorkeur de lijsttrekkers) de stellingen voor de stemwijzer vervolgens definitief bepaald. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de redactie / gemeente.

Controversieel
Het is belangrijk dat de stellingen een controversieel karakter hebben. Stellingen waarover partijen duidelijk van mening verschillen kunnen in de stemwijzer worden opgenomen, stellingen waarover alle partijen het eens zijn vallen af. Zorg ook voor variatie in de onderwerpen van de stellingen en een heldere, korte formulering. Zodra de definitieve stellingen bekend zijn, krijgt iedere partij (in samenspraak met haar achterban) de gelegenheid haar exacte standpunt per stelling te bepalen en digitaal aan te leveren bij de redactie / gemeente. Spreek hierbij een harde deadline af met de verschillende politieke partijen.

Verkiezingsprogramma's/speerpunten campagne
Naast het standpunt per stelling krijgt iedere politieke partij de gelegenheid een korte samenvatting van haar verkiezingsprogramma aan te leveren of een opsomming van de belangrijkste speerpunten van de verkiezingscampagne. Deze informatie wordt verwerkt in de stemwijzer en is voor de invuller zichtbaar nadat het online stemadvies is gegeven.

Scroll to top