Lokaal Nieuwsnet BV stelt de basissoftware voor de lokale stemwijzer beschikbaar aan geïnteresseerde uitgevers / gemeenten. Dit kan op drie manieren:

  1. De broncode (het script en de handleiding) voor het zelf installeren op de eigen server. (geschikt voor ICT'er)
  2. Een werkende applicatie op de Lokaal Nieuwsnet-server die embedded kan worden binnen de site van de uitgever / gemeente (geschikt voor webdesigner)
  3. Een totaalpakket met de lokale stemwijzer in een compleet CMS (Joomla/WordPress) op subdomein (bijvoorbeeld http://krant.lokaalstemmen.nl). Met daarbij diverse mogelijkheden als: 'exit-poll', banners (ook van politieke partijen), videoboodschappen (lijsttrekkers), content, discussiefora, etcetera. (kant-en-klare oplossing, maatwerk)


In alle gevallen dienen de stellingen van de stemwijzer en de standpunten van de politieke partijen door de uitgevers / gemeenten zelf te worden aangeleverd en ingevoerd, alleen bij Optie 3 geschiedt de verwerking door Tekst & Uitleg BV.

Optie 1:
Hierbij krijgt de uitgever / gemeente gratis de beschikking over de broncode, die hij zelf moet installeren op zijn eigen server. (download) Installatie, vormgeving, onderhoud, marketing; alles bij de uitgever / gemeente in eigen beheer. Inclusief  handleiding. Bij vragen kunt u contact opnemen (eventuele extra gemaakte uren worden wel doorberekend op basis van een uurtarief) 

Optie 2:
In dit geval is de software geïnstalleerd op de dedicated server van Lokaal Nieuwsnet BV en wordt deze via de website(s) van de uitgever/gemeente geïntegreerd. De (webdesigner van de) uitgever/gemeente is verantwoordelijk voor vormgeving en marketing.
De uitgever / gemeente zorgt zelf voor het invoeren van de stellingen van de lokale Stemwijzer via een eigen inlog.
Lokaal Nieuwsnet zorgt voor het technisch onderhoud van de stemwijzer. Aan deze oplossing zijn kosten verbonden. Informatie aanvragen.

Optie 3:
Deze oplossing is de gemakkelijkste voor de uitgever / gemeente. Lokaal Nieuwsnet BV verzorgt de gehele website: de vormgeving volgens een bepaalde vaste basis, het invoeren van de stellingen enzovoort. De uitgever blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen marketing en de contacten met de lokale politiek. Ook aan deze oplossing zijn kosten verbonden: het gaat dan om maatwerk inclusief installatie door Lokaal Nieuwsnet BV, vormgeving, onderhoud en vastgestelde supporturen. Prijs op aanvraag.

Scroll to top